Inspiration Holbæk: Kunstbro

Fondens formål

Holbækfonden ønsker at fremme og løfte kulturprojekter, indslag og værker, der skaber refleksion, overraskelser, eftertanke, forundring og begejstring. Vi går ind i unikke projekter, der i idé, udtryk og volumen udfordrer brugere, borgere, de besøgende – byen.

Fonden kan støtte projekter i alle egne af Holbæk Kommune og ønsker at udvikle Holbæk by som kommunens kraftcentrum.

Fonden støtter især projekter, der kan skabe oplevelser ud over kunstværket selv ud fra en idé om, at værket kan sætte en udvikling i gang i sit nærområde, kan sprede sig til opgivelserne, kan være afsæt for andre værker, inddrage rum/bygninger, kan få et område til at hænge sammen eller ændre karakter, få mennesker til at ændre adfærd, bringe nye kræfter i spil.

Via donationer fra private og virksomheder samler Holbækfonden kapital til

projekter, som ifølge bestyrelsen lever op til fondens grundlæggende idé.

Samtidig vil fonden søge støtte hos andre private eller offentlige samarbejdspartnere, f.eks. fonde og kommuner, når det kan fremme en idé eller et projekt.