Sådan søger du fonden

Alle privatpersoner, organisationer og virksomheder kan søge om penge til et kulturprojekt, men fonden behandler kun ambitiøse og gennemarbejdede projekter. Da fonden i den indledende fase primært samler penge ind, vil de første ansøgninger tidligst kunne behandles i andet halvår af 2015.
En ansøgning skal som minimum indeholde:

En grundlæggende idé – skulptur, event, arkitektur eller noget helt andet

En beskrivelse af projektet og den effekt, det vil have på omgivelserne

Beskrivelse af fysisk placering (permanent, midlertidigt, geografi)

Navne på eventuelle samarbejdspartnere

Beskrivelse af særlige udfordringer

En gennemgang af økonomien i projektet

Dine refleksioner over, hvordan dit projekt medvirker til at understøtte fondens vision.

Du kan kontakte fonden ved at sende en e-mail direkte til formanden for fondens bestyrelse, Steen Marslew.