Hvordan støtter fonden?

Via donationer fra private og virksomheder samler Holbækfonden penge til projekter, som lever op til fondens idé om at skabe permanente, midlertidige eller flygtige kulturoplevelser i Holbæk by eller kommune. Fonden kan være medfinansierende, indgå i privat-offentligt samarbejde eller stå alene som donator. Samtidig kan fonden bistå projektmagere og kunstnere med at søge støtte hos andre private eller offentlige samarbejdspartnere, f.eks. fonde og kommuner.

Holbækfonden har i etableringsfasen oplevet stor opbakning fra Holbæk Kommune og vil også fremover søge samarbejde med kommunen om udvikling af kulturelle tilbud. Fond + kommune = flere og større kulturoplevelser.