Inspiration Nørrebro: Klatrebue

Bidrag til fonden

Holbækfonden eksisterer alene på grundlag af donationer fra private, organisationer og virksomheder.

Private

Da Holbækfonden er almennyttig uden kommercielle interesser, er den juridisk godkendt i forhold til ligningsloven og lov om boafgift. Private pengegaver til fonden er derfor fradragsberettiget, ligesom der ikke skal betales boafgift af arv, der testamenteres til fonden.

Ønsker du at bidrage med en pengegave, kan du udfylde og sende et elektronisk gavebrev her.
Brevet udfyldes, og du trykker på send. Efterfølgende indbetaler du det donerede beløb på Sparekassen Sjælland, konto 5292 140762.

Virksomheder

Da Holbækfonden er almennyttig uden kommercielle interesser, er den juridisk godkendt i forhold til loven om ligning og loven om boafgift. Virksomheders pengegaver til fonden er derfor fuldt fradragsberettiget.

Ønsker du at bidrage med en pengegave, kan du downloade et gavebrev her.
Brevet udfyldes, og du trykker på send. Efterfølgende indbetaler du det donerede beløb på Sparekassen Sjælland, konto 5292 140762.