Bestyrelsen

Holbækfonden er etableret af en gruppe erhvervsfolk i Holbæk. Fondens første bestyrelse består af fire personer fra idé-kredsen.

Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af fire-syv medlemmer, der selv vælger formand og næstformand. Bestyrelsen er selvsupplerende, og har mulighed for at knytte personer med særlige kompetencer til sig.

Den samlede bestyrelse skal altid kunne mønstre en betydelig viden om kunst, kultur, formidling og indsigt i samarbejde mellem offentlige og private aktører.

Bestyrelsen:

Steen Marslew (formand)
Dir. og partner i Advodan Holbæk

Jess Jehl
Dir. Jehl ApS Ejendomme

Willy Lisby
Tidl. dir. Spar Nord Bank, Holbæk
Medlem af Holbæk Byråd

Thomas Kullegaard
Dir. og partner, Kullegaard Arkitekter

Ulla Lunn
Lunn & Co., arkitekt m.a.a., projektrådgiver

Kultur- og fritidschef i Holbæk Kommune, Brian W. Ahlquist, og konsulent Lars Qvist, Qvist Kommunikation, er knyttet til bestyrelsen som rådgivere.